Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
úterý, 21 květen 2013 06:40

Příspěvek na nákup zdravotnického materiálu

Vzhledem k tomu, že na lůžková oddělení našeho Domova přijímáme pacienty ve stále horším zdravotním stavu a většina pacientů je inkontinentních, potřebovali bychom přispět na zakoupení pomůcek pro inkontinentní osoby. Jedná se především o denní a noční plenkové kalhotky a absorpční podložky pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. V současné době každých čtrnáct dní objednáváme tyto pomůcky v průměrné hodnotě 23 – 25 tis. Kč. Náklady na obstarání pomůcek tedy činí téměř 600 tis. Kč ročně. Tato položka velmi zatěžuje náš rozpočet, nemůžeme ji však příliš ovlivnit. Snížení nákladů by znamenalo snížení kvality péče o naše nemocné a toho se nechceme dopustit. Je naší snahou a přáním, abychom mohli ulehčit nelehký úděl nemoci a stáří osob nám svěřeným. Bylo by v rozporu s naším posláním a svědomím naši péči takto znehodnotit.

Každoročně také vzrůstají náklady na pořízení zdravotnického materiálu, zejména prostředků na ošetření dekubitů u dlouhodobě ležících. Při klesající podpoře státu námi poskytovaných služeb (cca o 2 mil. Kč méně) se snažíme o získání podpory individuálních dárců, firem, nadací a veřejnosti, abychom vše potřebné obstarali a také zaplatili.

S poskytnutými prostředky naložíme hospodárně ku prospěchu zlepšení kvality života našich nemocných seniorů. Pomozte nám, prosím.

Příspěvek můžete zaslat na náš sbírkový účet č. 1061010610/5500 u Raiffeisenbank se zprávou pro příjemce ZDRAVMAT. Podle tohoto symbolu přiřadíme platbu přímo k projektu.

 

Děkujeme Vám za finanční podporu tohoto projektu.