Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
úterý, 21 květen 2013 06:40

Příspěvek na nákup zdravotnického materiálu

Vzhledem k tomu, že na lůžková oddělení našeho Domova přijímáme pacienty ve stále horším zdravotním stavu a většina pacientů je inkontinentních, potřebovali bychom přispět na zakoupení pomůcek pro inkontinentní osoby. Jedná se především o denní a noční plenkové kalhotky a absorpční podložky pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. V současné době každých čtrnáct dní objednáváme tyto pomůcky v průměrné hodnotě 23 – 25 tis. Kč. Náklady na obstarání pomůcek tedy činí téměř 600 tis. Kč ročně. Tato položka velmi zatěžuje náš rozpočet, nemůžeme ji však příliš ovlivnit. Snížení nákladů by znamenalo snížení kvality péče o naše nemocné a toho se nechceme dopustit. Je naší snahou a přáním, abychom mohli ulehčit nelehký úděl nemoci a stáří osob nám svěřeným. Bylo by v rozporu s naším posláním a svědomím naši péči takto znehodnotit.

Každoročně také vzrůstají náklady na pořízení zdravotnického materiálu, zejména prostředků na ošetření dekubitů u dlouhodobě ležících. Při klesající podpoře státu námi poskytovaných služeb (cca o 2 mil. Kč méně) se snažíme o získání podpory individuálních dárců, firem, nadací a veřejnosti, abychom vše potřebné obstarali a také zaplatili.

S poskytnutými prostředky naložíme hospodárně ku prospěchu zlepšení kvality života našich nemocných seniorů. Pomozte nám, prosím.

Příspěvek můžete zaslat na náš sbírkový účet č. 1061010610/5500 u Raiffeisenbank se zprávou pro příjemce ZDRAVMAT. Podle tohoto symbolu přiřadíme platbu přímo k projektu.

 

Děkujeme Vám za finanční podporu tohoto projektu.

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.