Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Sponzorské projekty a aktivity v Domově sv. Karla Boromejského

 

  • Pomoc jako projev solidarity Mnoho lidí mohlo zakusit vděčnost Domovu za kvalitní péči o jejich blízké jak v lůžkové části, tak v denním stacionáři. Nemnoho lidí ví, že vzhledem ke klesající podpoře státních institucí a zvyšování cen vynakládáme stále větší úsilí k dofinancování provozu tak, abychom mohli zachovat vysokou úroveň, díky níž se Domov dlouhodobě těší dobré pověsti. Obracíme se proto s opakovanými prosbami na nadace, firmy i individuální dárce....
  • Vzhledem k tomu, že na lůžková oddělení našeho Domova přijímáme pacienty ve stále horším zdravotním stavu a většina pacientů je inkontinentních, potřebovali bychom přispět na zakoupení pomůcek pro inkontinentní osoby. Jedná se především o denní a noční plenkové kalhotky a absorpční podložky pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. V současné době každých čtrnáct dní objednáváme tyto pomůcky v průměrné hodnotě 23 – 25 tis. Kč. Náklady na obstarání pomůcek tedy...