Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Odlehčovací pobytové služby

Domov jako POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - podle zákona 108/2006Sb

Cílem odlehčovací pobytové služby je zajistit uživateli na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byl zvyklý doma a která mu z různých důvodů nemůže být v současné době poskytnuta rodinou nebo blízkými.

Domov má pro tuto službu vyhrazeno 13 míst. Cílová skupina jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.

Základní nabídka služeb obsahuje:

Ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování, úklid, praní prádla, pomoc a podpora v běžných činnostech, nepřetržitá ošetřovatelská péče, pomoc při sebeobsluze.

Na základě indikace praktického lékaře poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči v rozsahu stanoveného lékařem. 

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.

K udržení tělesné i duševní kondice přispívá velkou měrou i aktivizace. Pomáhá odpoutávat pozornost uživatelů od obtíží nemoci a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i paměť.

Pobyt uživatelů v Domově je obohacován průběžnými kulturními aktivitami a koncerty, jichž se mohou zúčastňovat i uživatelé na vozíku.

V aktivizaci uživatelů spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteří přicházejí nabídnout svůj čas a věnují ho různým způsobem.

V neposlední řadě je péče naplňována i nabídkou duchovní služby – v míře, v jaké o ni uživatel projeví zájem.

Profesionální péče takto spojuje práci personálu, pracovníků přímé/sociální/ péče i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i duchovními potřebami. Právě v tom, co nazýváme slovem „komplexní“, spočívá těžiště veškeré péče – to je v celkovém přístupu k člověku. Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují o to, aby u nás byl vytvářen pocit domova. Domova, kde jsou naši uživatelé i pacienti laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich oprávněné požadavky a přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lidskou důstojnost. (Práva uživatele, Etický kodex zaměstnance)

Zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od managementu Domova nebo přímo od sociální pracovnice na uvedených telefonních číslech či mailem; nebo přes tel. ústřednu Domova:
235 323 248

Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:

Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuální lékařské zprávy. Sociální pracovnice Domova provede se zájemcem sociální šetření. Po zhodnocení předložených podkladů v komisi je mu neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu. Vstupní informace.

Pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylučuje pobytovou sociální službu), je mu poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál, a nabídnuty kontakty.

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.