Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Kulturní akce v Domově sv. Karla Boromejského

 

Hodnoty pro duši i ducha...

 

Všichni cítíme, jak jsou potřebné pro každého člověka, a zvlášť v dnešní tak neklidné, uspěchané době. Kulturní a společenské aktivity započaly brzy po znovuotevření Domova v září roku 1996. Pořádají se celoročně a jsou určeny nejen pro jeho obyvatele (nemocné seniory, odsouzené ženy, zaměstnance a řádové sestry), ale také pro širokou veřejnost. Jedná se o koncerty, výstavy a slavení svátků (Velikonoce, Den dětí, Zádušní mše za zemřelé, sv. Martin, Mikuláš, Vánoce). Cílem těchto aktivit je nejen zajistit kulturní život pro obyvatele Domova, zejména naše nemocné seniory, ale také setkávat se se širokou veřejností. Takto se naši obyvatelé a pacienti necítí vyřazeni z lidské společnosti nebo odsunuti na její okraj. Mohou se zde setkávat s návštěvníky, spolu s nimi se účastnit představení, koncertu nebo výstavy.
 

 

Součástí Domova je zrekonstruovaný kostel sv. Rodiny. Je vyhledávaným místem zejména pro svůj působivý a unikátní prostor, zdobený beuronskými malbami andělů, svou neopakovatelnou atmosférou i akustikou. Odborníky na otázky umění zaujme také výseková valená klenba, zakončená konchovitě sklenutou apsidou a stropem se štukovými síťovitě se protínajícími žebry. Kostel byl vysvěcen v r. 1860. V té době zdobily mj. jeho boční stěny v bohatě štukovaných rámech čtyři obrazy, jejichž autorem je, stejně jako oltářního obrazu, Vilém Kandler. Zcela zničený oltář byl nahrazen novým, nové je také vnitřní vybavení, vytápění a vlastní zrestaurované varhany. Převážně se zde konají koncerty vážné a klasické hudby s akustickými nástroji, vystoupení se sólovým nebo sborovým zpěvem či recitační večery. Kostel sv. Rodiny se stal centrem duchovního i kulturního dění. Jeho věžička tvoří charakteristickou dominantu Domova. Uvnitř tak často zakoušíme my sami i ti, kdo sem přicházejí, něco, co přitahuje a oslovuje. Vnímáme tento prostor jako stále přítomné, tlukoucí srdce Domova. Možnost účasti na bohoslužbách, svátostech i modlitbě a na obohacení hodnotnou kulturou nás motivuje a naplňuje, přináší třeba dosud nepoznaný pokoj a novou atmosféru, s níž se mnozí dosud nesetkali. To je také to, co naše nemocné posiluje a láskyplně je doprovází v nemoci. Je to zároveň něco, co nás ve službě sbližuje, obnovuje ochotu jít za dobrem. Také pro odsouzené ženy je návštěva kostela vítaným a podle možnosti vyhledávaným časem vnitřního zklidnění.

 
 
Programy, které se svým obsahem nehodí do duchovních prostor kostela, probíhají ve velkém a prostorném refektáři Domova, který slouží rovněž jako výstavní prostor pro výstavy obrazů, fotografií a jiných uměleckých děl. Také na pódiu v prostorách zahrady se konají kulturní akce naše, ale i spřátelených organizací. Za léta svého působení se Domov stal kulturním stánkem zejména pro řepskou veřejnost. Kombinací kulturních aktivit pro potřeby pacientů a veřejně přístupných akcí se podařilo propojit život v Domově s životem lidí, kteří žijí v Řepích a blízkém okolí. Navštívit koncert nebo jinou kulturní událost u nás však mohou lidé odkudkoliv.Organizování kulturních akcí je také formou poděkování za spolupráci a pomoc sponzorům, dárcům i veřejnosti. Vstupné je ve většině případů dobrovolné a jeho výtěžek zahrnujeme do veřejné sbírky, která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova. Na některé koncerty prodáváme vstupenky v konkrétní hodnotě s přihlédnutím ke skupině nevýdělečných osob jako jsou senioři a studenti, kteří mají snížené vstupné (děti do 15 let vstupné neplatí). Cena vstupenky je opět příjmem veřejné sbírky, díky níž pak můžeme pořídit např. zdravotnický materiál, speciální výživové doplňky pro nemocné seniory, vybavení pokojů pacientů a pod. Kulturní akce tedy finančně podporují chod a fungování zařízení a také přispívají k propagaci a dobrému jménu Domova.

K významným hostům, kteří se dosud účastnili kulturního, společenského i duchovního života Domova, patří paní Dagmar Havlová z Nadace VIZE 97, bývalý prezident pan Václav Havel, kardinál Miloslav Vlk, biskup Jaroslav Škarvada, Pavel Šporcl, Jan Burian, Valerie Zawadská, skupina Spirituál Kvintet, Hradišťan, Gospel Time & Zuzana Stirská, Marie Rottrová, Ivan Hlas, Vladimír Mišík, Michal Prokop, Eva Pilarová, Marta Kubišová, Pavlína Senič, Edita Adlerová, Jiřina Bohdalová, Martin Dejdar, Věra Martinová, houslisté Alexander Shonert, Pavel Eret a Věra Eretová, sbory Acant, Hornický pěvecký sbor Kladno, Musica Pro Sancta Cecilia, Geshem, Radost Praha a mnoho dalších.
 

 

 

Kontakt:
Ing. Karolína Straková
tel.: 277 003 564, 770 166 618 

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: kultura(@)domovrepy.cz.