Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Zdravotní služby na lůžkách LDN

Kapacita je 77 lůžek LDN a 2 lůžka zdravotně sociální.

Zdravotní služby na lůžkách LDN jsou poskytovány pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře při přeložení z nemocnice nebo praktického lékaře při změně zdravotního stavu z domova.

Přijetí a doba hospitalizace se řídí zdravotním stavem pacienta.

Pacientům poskytujeme doléčení, stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, a to ani s pomocí terénních služeb (např. agentur domácí péče).

Zdravotní služby na lůžkách LDN

Kapacita odlehčovací pobytové služby je 13 míst.

Odlehčovací pobytové služby podle zákona o sociálních službách umožní seniorům zajistit na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byli zvyklí doma a která jim z různých důvodů (např. snížené soběstačnosti nebo kvůli nutnému odpočinku rodiny) nemůže být v současné době poskytnuta příbuznými nebo jinou pečující osobou.

Odlehčovací služba také pomáhá překlenout dobu potřeby péče o seniora čekajícího na přijetí do zařízení s trvalým pobytem (domov pro seniory).

Denní stacionář

Kapacita denního stacionáře je 25 míst.

Denní stacionář nabízí v pracovních dnech celodenní pobyty pro seniory s fyzickým nebo duševním postižením a různými typy demence, kteří nemohou být doma sami v době, kdy pečující osoby jsou v zaměstnání. Poskytujeme jim všestrannou péči s důrazem na individuální potřeby (udržení a rozvoj psychické i fyzické kondice).

Pestrým programem a různorodými aktivitami umožňujeme také naplnit potřebu sociálního kontaktu ve skupině vrstevníků.

Naše sociální pracovnice Vám poskytnou potřebné informace a ve spolupráci s lékařem pomohou rozlišit, jakou službu Váš blízký právě potřebuje.

Požadované formuláře a dokumenty najdete u každé popsané služby.

Neváhejte požádat sociální pracovnice na uvedených kontaktech o pomoc s výběrem služby, vyplněním formulářů nebo o radu k vyřešení Vaší situace. 

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.