Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Zdravotní služby na lůžkách LDN

jsou poskytovány pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře při přeložení z nemocnice nebo praktického lékaře při změně zdravotního stavu z domova.

Přijetí a doba hospitalizace se řídí zdravotním stavem pacienta.

Pacientům poskytujeme doléčení, stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, a to ani s pomocí terénních služeb (např. agentur domácí péče).

 

Kapacita je 77 lůžek LDN a 2 lůžka zdravotně sociální.


Odlehčovací pobytové služby

podle zákona o sociálních službách umožní seniorům zajistit na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byli zvyklí doma a která jim z různých důvodů (např. snížené soběstačnosti nebo kvůli nutnému odpočinku rodiny) nemůže být v současné době poskytnuta příbuznými nebo jinou pečující osobou.
 
Odlehčovací služba také pomáhá překlenout dobu potřeby péče o seniora čekajícího na přijetí do zařízení s trvalým pobytem (domov pro seniory).
 

 

Kapacita odlehčovací pobytové služby je 13 míst.
 
  
Denní stacionář
nabízí v pracovních dnech celodenní pobyty pro seniory s fyzickým nebo duševním postižením a různými typy demence, kteří nemohou být doma sami v době, kdy pečující osoby jsou v zaměstnání. Poskytujeme jim všestrannou péči s důrazem na individuální potřeby (udržení a rozvoj psychické i fyzické kondice).
 
Pestrým programem a různorodými aktivitami umožňujeme také naplnit potřebu sociálního kontaktu ve skupině vrstevníků.
 

  
 

Kapacita denního stacionáře je 25 míst.
 

 

   

   Naše sociální pracovnice Vám poskytnou potřebné informace a ve spolupráci s lékařem pomohou

   rozlišit, jakou službu Váš blízký právě potřebuje.

   Požadované formuláře a dokumenty najdete u každé popsané služby.

   Neváhejte požádat sociální pracovnice na uvedených kontaktech o pomoc s výběrem služby,

   vyplněním formulářů nebo o radu k vyřešení Vaší situace.