Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Denní stacionář

Denní stacionář pro seniory ulehčuje pečujícím rodinám v péči o seniory se sníženou soběstačností.

Naším cílem je individuální přístup ke každému klientovi. Zajišťujeme pro klienty celodenní péči a stravování včetně aktivizační činnosti (posilování paměti, cvičení, četba, výtvarné činnosti). Střídáním činností usilujeme o uchování nebo návrat soběstačnosti.
 
Pečujeme také o klienty s různými formami demencí, např. Alzheimerovou chorobou.
 
V letních měsících preferujeme pobyt venku, v krásné zahradě, která je součástí Domova.
 
V prostorách denního stacionáře se odehrávají i různé kulturní akce – koncerty, vystoupení, divadla.

Jestliže se snažíme, aby Domov byl skutečným domovem, který nabízí a poskytuje zázemí, vědomí bezpečí a pozorné péče, pak totéž platí o denním stacionáři.
 
Pečujícím navíc poskytujeme komplexní sociální poradenství.
 
Provozní doba stacionáře je pondělí-pátek 7:00-17:30 hodin. 
Platby za služby v denním stacionáři se řídí ceníkem Domova sv. Karla Boromejského.
 
V případě zájmu o umístění je možno se obrátit na vedoucí denního stacionáře na e-mailu stacionar@domovrepy.cz, nebo telefonu 775 851 646, 773 510 045, 235 323 248