Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 


20. výročí založení Domova sv. Karla Boromejského (1996 - 2016)

 
Chcete-li obdarovat náš Domov k jeho 20. narozeninám, můžete použít tuto platební bránu.

 


 

Přispět lze také bankovním převodem na sbírkový účet: 1061010610/5500 pod var. symbolem 191996 nebo zasláním dárcovské sms ve tvaru: DMS DOMOVREPY na číslo 87 777.

 

Díky Vašemu daru můžeme nadále zvelebovat náš Domov a zkvalitňovat jeho službu nemocným seniorům a za to Vám děkujeme.

             
     
navrácená budova kláštera sestrám boromejkám po roce 1989   začátek rekonstrukce poničené budovy   výměna oken   areál kláštera po jeho navrácení
             
     
rekonstrukce vnitřních prostor budovy   rekonstrukce hlavního vchodu, nádvoří a jídelny   nově vznikající pokoje a koupelny   zrekonstruovaná krypta a obnova beuronských maleb v kostele sv. Rodiny
             
     
nový lékařský pokoj, setkání sester se sponzorkou Monikou Weidenkopf z Německa a rekonstruovaná jídelna   obnova beuronských maleb v kostele sv. Rodiny   částečně zrestaurované malby a zvon do obnovené věže kostela sv. Rodiny   budova kláštera se strženou věží
             
     
rekonstrukce prostor denního stacionáře   zrekonstruované chodby, fasáda, vchod do kláštera a vchod do krypty   obnovená budova kláštera včetně kostela a nové věže, úprava terénu v areálu   nově osazená socha patrona sv. Karla Boromejského, špička nové věže a celkový pohled na obnovený klášter
             
           
pohled na obnovený klášter ze zahrady   socha patrona Domova sv. Karla Boromejského v atriu   současný pohled na Domov sv. Karla Boromejského z květinové zahrady    květinová zahrada

 

 

BÝT SVĚTLOU STOPOU...

Nancy 1652....
Tváří v tvář poválečné beznaději, nemocem, hladu a smrti jiskra milosrdenství několika žen a dívek zapaluje pochodeň, kterou si předávají další generace prvních sester.
Nancy 1834...
Čtyři dívky z Čech zde otvírají svá srdce volání k životu, zcela darovanému druhým, a stávají se z nich Milosrdné sestry.
Praha 1837...
Pod vedením statečné boromejky, Matky Terezie Helvigové, která dokázala opustit svou práci v nemocnici v Trevíru i svou vlast a vkročila do zcela neznámých poměrů bez znalosti jazyka i bez jakékoliv zajištěnosti, začínají mladé české sestry budovat svůj domov v podpetřínských stráních. Rodí se skromné začátky nemocnice.
Praha – Řepy 1858...
Mladá Kongregace se odvážně pouští do budování domu v Řepích na základech starého statku. V roce 1861 byl vysvěcen kostel. Dva roky tu sestry pečují o více než stovku sirotků.
Praha – Řepy 1865...
Děti jsou umístěny na Hradčanech a budova v Řepích začíná sloužit po dobu 85 let jako ženská trestnice.
Praha – Řepy 1948 a 1949...
Politický režim usoudil, že sestry už nesmějí dál působit u odsouzených, poněvadž je nevychovávají v socialistickém duchu... postupně je věznice rušena, sestry zde ještě krátce pečují o duševně nemocné, než jsou definitivně vyhnány do pohraničí, některé jsou pozavírány jako politické vězeňkyně, všem je veškerý, i osobní majetek, zabaven.
Praha – Řepy 1950 – 1955...
Domov je přeměněn na výcvikové středisko vězeňských dozorců, kteří se mimo jiné podepsali na úplné devastaci kostela...
Praha – Řepy 1958 ....
Výzkumný ústav zemědělské techniky využívá budovu kláštera pro své kanceláře a kostel jako garáž pro traktory a jiné zemědělské stroje...

    OPĚT SVÍTÁ...

Praha – Řepy 1992 – 1996...
klášter, navrácený sestrám boromejkám, prochází kompletní rekonstrukcí a v roce 1996 je zde otevřen Domov sv. Karla Boromejského, který začíná sloužit jako zdravotnické a sociální zařízení pro seniory a v návaznosti na historii současně i jako oddělení výkonu trestu pro ženy.

Domov sv. Karla Boromejského 1996 – 2016...

BÝT SVĚTLOU STOPOU...
Lidé poznají, kdo doopravdy slouží druhým – a kdo se „jen realizuje“, aby naplnil své ambice... Poznají, kdo svou autoritu žije ve službě – nebo kdo ji využívá k tomu, aby vynikl on sám... Kdo přes všechny vlastní slabosti, které máme všichni, usiluje o narovnávání svých selhání a chce být pro druhé světlem... Kdo za sebou nechává světlou stopu své práce a své osobnosti...
Jsme na jedné lodi – my, současní služebníci dobrých cílů v tomto místě, s těmi, kdo Domov vybudovali a prožili i protrpěli v těchto zdech léta svého života... sestry přítomné i minulé se všemi spolupracovníky, každý z nás i všichni společně tvoříme světlou stopu v historii tohoto místa, sdílející se a solidární jedni s druhými... Žádné dobro neupadne v zapomnění, žádná stopa se neztratí, zůstává trvalým bohatstvím pro současnost i pro dny příští. Všechno, co zde prožili ti před námi, zde zanechává zcela vlastní laskavou atmosféru, kterou se cítí osloven každý příchozí. Nikdo z nás neznamená víc ani méně, každý je krásný ve spoluvytváření tohoto vnitřního bohatství, které mluví...
Tak mnozí, kdo okoušejí současnou péči o nemocné, nám sdělují, jak je tu přímo hmatatelné ovzduší vzájemnosti, přijetí, něco, co dnešnímu světu hodně chybí...
Toto je veliké a krásné bohatství tohoto domu, kde často stojíme před nevysvětlitelností a tajemstvím nemoci a tváří tvář smrti – jako ty naše první sestry v Lotrinském Nancy – a přesto jsme sami plni pokoje a můžeme ho předávat druhým, tak, jak je jen v lidských silách možné.

    BÝT SVĚTLOU STOPOU
i pro budoucnost života našeho i našich svěřených, je naším přáním pro všechny naše svěřené i pro každého z nás.

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.