Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Formuláře

 
Potřebné formuláře a dokumenty pro přijetí nemocného na lůžko LDN:
Informační leták  .pdf

Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského v Řepích .pdf  ( word dokument .doc )
Vstupní informace - zdravotní služby .pdf  
Vnitřní řád Domova .pdf 
Poučení a souhlas s hospitalizací .pdf 
 
Potřebné formuláře a dokumenty pro přijetí na lůžko zdravotně sociální:
Informační leták  .pdf 
Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského v Řepích .pdf  ( word dokument .doc )
Vstupní informace - zdravotně sociální služby .pdf  
Vnitřní řád Domova .pdf 
Poučení a souhlas s hospitalizací .pdf

Potřebné formuláře a dokumenty pro podání žádosti o odlehčovací sociální službu:
Informační leták .pdf

Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského v Řepích .pdf  ( word dokument .doc )
Vstupní informace - odlehčovací sužba .pdf
Vnitřní řád Domova .pdf

Smlouva o poskytování sociálních služeb - odlehčovací služba .pdf

Potřebné formuláře a dokumenty pro podání žádosti o službu denního stacionáře: 
Informační leták .pdf

Žádost o přijetí do denního stacionáře Domova sv. Karla Boromejského v Řepích .pdf  ( word dokument .doc )
Vstupní informace - denní stacionář .pdf
Vnitřní řád denního stacionáře .pdf

Smlouva o poskytování sociálních služeb - denní stacionář .pdf

 

Dokumenty Domova

 

Plná moc - vzor .pdf
Etický kodex zaměstnanců Domova .pdf

Práva uživatelů služeb Domova .pdf

Postup řešení stížnosti na kvalitu .pdf