Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

25 let milosrdné péče o nemocné seniory v Řepích

V září 2021 tomu bylo přesně 25 let od založení Domova sv. Karla Boromejského. Již čtvrtstoletí poskytuje Domov péči nemocným seniorům v průměrném věku 84 let.

Na počest tohoto půlkulatého výročí se v prostorách zahrady konaly dvě stěžejní akce roku
  Letní zahradní setkání pro sponzory a přátele Domova dne 24.6.
  a tradiční Vinobraní v klášteře – 8. ročník v neděli 5.9

K tomuto jubileu bychom pro naše pacienty rádi pořídili 6 speciálních antidekubitních matrací v celkové hodnotě 240 000 Kč.

Příspěvky na zakoupení antidekubitních matrací a také na podporu provozu Domova k jeho 25. narozeninám můžete stále zasílat na sbírkový účet č.: 10 610 10 610/5500 s VARIABILNÍM SYMBOLEM: 25

Srdečně děkujeme všem, kteří se s námi jakýmkoli způsobem podílejí na fungování a činnosti Domova.

Přispět nám nyní můžete jednoduše

naskenováním QR kódu přímo do Vašeho mobilního bankovnictví

nebo

na sbírkový účet č.: 10 610 10 610/5500 VS: 25