Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Obecné informace

 

Zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od managementu Domova nebo přímo od sociální pracovnice na uvedených telefonních číslech či mailem. Může Vás na ně také přepojit ústředna Domova: 235 323 248.


Postup při přijetí nemocného na lůžko LDN:
Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Sociální šetření. Zhodnocení předložených podkladů a současné kapacity. Vstupní informace.

Potřebné formuláře a dokumenty:

Informační leták
Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského v Řepích
Vstupní informace - zdravotní služby
Vnitřní řád Domova
Poučení a souhlas s hospitalizací


Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:

Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Sociální pracovnice Domova provede se zájemcem sociální šetření. Po zhodnocení předložených podkladů v komisi je mu neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu. Vstupní informace.

Potřebné formuláře a dokumenty:

Informační leták
Žádost o přijetí do Domova sv. Karla Boromejského v Řepích
Vstupní informace - odlehčovací služba

Vnitřní řád Domova

Smlouva o poskytování sociálních služeb - odlehčovací služba


 Postup při podání žádosti o službu denního stacionáře:
Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Vedoucí denního stacionáře nebo sociální pracovnice Domova provede se zájemcem sociální šetření. Po zhodnocení předložených podkladů je mu neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu. Vstupní informace.

Potřebné formuláře a dokumenty:

Informační leták
Žádost o přijetí do denního stacionáře Domova sv. Karla Boromejského v Řepích
Vstupní informace - denní stacionář

Vnitřní řád denního stacionáře
Smlouva o poskytování sociálních služeb - denní stacionář

 

Pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylučuje poskytování služby), je zájemci poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál, a nabídnuty kontakty.