Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
pondělí, 20 květen 2013 12:43

Podpora budování meditační zahrady pro pacienty i veřejnost

V našem Domově, který slouží starým a nemocným lidem, se nám podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde se cítí velmi dobře. Domov obklopuje velká zahrada, ale většina našich nemocných, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, se po travnatých plochách nemůže pohybovat. Proto jsme už před 8 lety hledali způsob, jak pro ně zpřístupnit alespoň část zahrady v bezprostřední blízkosti budovy, kde by měli možnost pobýt na vzduchu v upraveném prostředí a potěšit se i nějakým duševním a duchovním námětem.

V roce 2005 vznikl projekt bezbariérové odpočinkové zahrady, kterou jsme postupně budovali tak, jak nám to prostředky dovolovaly. Z grantů a příspěvků dárců se nám podařilo postavit zahradní pódium pro konání kulturních akcí a odpočinkové zákoutí s pergolami, kde je možno posedět v pěkném počasí na lavičkách. Odtud je přímý výhled do meditační části zahrady, jejímž ústředním bodem je unikátní křížová cesta, která byla slavnostně otevřena v červnu roku 2013. Jejími uměleckými autory jsou moravský řezbář Jan Hladký a básník (současně i bývalý lékař Domova) Alois Volkman.

 

V současné době zbývá tuto meditační část zahrady osázet okrasnými stromy, keři a květinami.
Pomozte nám, prosím, dokončit tuto meditační zahradu s křížovou cestou, u které se můžeme zastavit, obdivovat umění řezbářů a básníků, a také se zamyslet nad životem svým i svých bližních. Věříme, že nejen naši pacienti, ale i množství jejich návštěv a také veřejnost, která se účastní koncertů a ostatních akcí v naší zahradě, budou mít možnost se potěšit a nalézt zde duševní odpočinek a posilu.

Příspěvek můžete zaslat na náš sbírkový účet č. 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pod variabilním symbolem 1111. Dle variabilního symbolu platbu přiřadíme přímo k tomuto projektu a všem dárcům vystavíme daňově uplatnitelné potvrzení.

Děkujeme Vám.