Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
středa, 29 červen 2022 12:06

Energie nemocným seniorům

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na energie (elektřina a plyn)

Znatelně se to týká nás všech. Rapidní nárůst cen energií, s jakým nyní bojujeme, již pro nás jako neziskovou organizaci není zvladatelný.

Navýšení cen elektřiny a plynu o více než 100% znamená pro objekt velikosti a kapacity Domova úhradu v řádech pár milionů Kč ročně navíc (v porovnání s minulým zúčtovacím obdobím).

Nebylo možno se na tuto situaci připravit a standardní dotační tituly na zvýšené náklady již nedostačují. 

 

Pomozte nám udržet chod a provoz Domova, který poskytuje nepřetržitou péči a přístřeší nejen nemocným seniorům na lůžkových odděleních, je ale také domovem řádovým sestrám, ženám z oddělení výkonu trestu a několika rodinám uprchlíků z Ukrajiny.

 

Za každý zaslaný příspěvek budeme nesmírně vděční.

Přispět můžete na provozní účet č. 174-1950304504/0600 vedený u MONETA Money Bank 

nebo jednoduše naskenujte ve Vašem mobilním bankovnictví tento QR kód, který Vám ušetří čas s vyplňováním čísla účtu a dalšími náležitostmi platby:

 

QR platba provozni ucet Domov

DĚKUJEME ZA VAŠI LASKAVOST A OCHOTU POMOCI DRUHÝM.