Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
středa, 04 září 2013 12:31

Křížová cesta v meditační zahradě

V roce 2012 jsme úspěšně dokončili etapu budování meditační zahrady, jejímž hlavním úkolem bylo vystavění kapliček pro umístění dřevěných soch křížové cesty, instalace soch a doprovodných veršů, vybudování přístupové cesty s přípravou na umístění laviček a úprava terénu pro osázení stromy, keři a květinami.

Za podpory mnoha dárců se podařilo vybudovat zvláštní, pozoruhodnou křížovou cestu, zvanou také via dolorosa (cesta bolesti), která je pojata zcela netradičně. Nabízí a zprostředkuje svůj hluboký obsah pomocí symbolů a slov, jejichž ústřední myšlenkou je řeč lidských rukou. Vyšla z dílny uměleckého řezbáře Pavla Hladkého, který se při jejím ztvárnění inspiroval verši básníka a lékaře Aloise Volkmana. V jednotlivých zastaveních dominují právě lidské ruce. Ruce štědře sloužící, vyšetřující i ošetřující, zkrátka ruce pečující obětavě, odborně i s empatií o pacienty, kteří jsou jim svěřeni zde v Domově sv. Karla Boromejského. Ruce, které svými deseti prsty proměňují slova Desatera v činy.

 

Kéž v této meditační zahradě naleznete oázu zklidnění a usebrání. Kéž vás duchovně svlaží i občerství a přivede k zamyšlení nad pravým smyslem života i oběti, dokonce i utrpení a bolesti, k pocitu vlastního poslání v něm, jenž spočívá ve službě lásky a pomoci druhým. V nadnášení jejich životních břemen s nadějí, že i nám, bude-li zapotřebí, to oplatí zase jiní v tom koloběhu životních osudů a generací.

 

Děkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, České dominikánské provincii, UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Královské kanonii premonstrátů, Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, sestře Monice Weidenkopf z Mnichova, Ing. Janě Outratové, Ing. Ivanu Fojtíkovi, PhDr. Aleně Plessingerové, prof. Virginii Walterové a mnoha dalším individuálním dárcům  za podporu tohoto projektu.

Křížová cesta byla slavnostně otevřena a posvěcena 10. června 2013. Fotografie z této události si můžete prohlédnout zde http://domovsvkarlaboromejskeho.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_a_posveceni_krizove_cesty/

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.