Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
čtvrtek, 05 únor 2015 07:40

Co se podařilo v roce 2014

Představujeme Vám úspěšné projekty roku 2014 a děkujeme za  podporu zejména MPSV, MZ ČR, Hlavnímu městu Praha, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vězeňské službě ČR, Nadačnímu fondu GSK, MČ Praha 6, 4, 2, 13 a 17, Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadaci T-Soft Eternity, Nadaci Divoké Husy, Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Diplomatic Spouses Association in Prague, Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, MK ČR, Nadaci Život umělce, Letišti Praha, a. s., NF Avast, NF Vincentinum, dobrovolníkům z České spořitelny a mnoha firmám, individuálním dárcům a účinkujícím.