Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
středa, 04 září 2013 12:31

Křížová cesta v meditační zahradě

V roce 2012 jsme úspěšně dokončili etapu budování meditační zahrady, jejímž hlavním úkolem bylo vystavění kapliček pro umístění dřevěných soch křížové cesty, instalace soch a doprovodných veršů, vybudování přístupové cesty s přípravou na umístění laviček a úprava terénu pro osázení stromy, keři a květinami.

Za podpory mnoha dárců se podařilo vybudovat zvláštní, pozoruhodnou křížovou cestu, zvanou také via dolorosa (cesta bolesti), která je pojata zcela netradičně. Nabízí a zprostředkuje svůj hluboký obsah pomocí symbolů a slov, jejichž ústřední myšlenkou je řeč lidských rukou. Vyšla z dílny uměleckého řezbáře Pavla Hladkého, který se při jejím ztvárnění inspiroval verši básníka a lékaře Aloise Volkmana. V jednotlivých zastaveních dominují právě lidské ruce. Ruce štědře sloužící, vyšetřující i ošetřující, zkrátka ruce pečující obětavě, odborně i s empatií o pacienty, kteří jsou jim svěřeni zde v Domově sv. Karla Boromejského. Ruce, které svými deseti prsty proměňují slova Desatera v činy.

 

Kéž v této meditační zahradě naleznete oázu zklidnění a usebrání. Kéž vás duchovně svlaží i občerství a přivede k zamyšlení nad pravým smyslem života i oběti, dokonce i utrpení a bolesti, k pocitu vlastního poslání v něm, jenž spočívá ve službě lásky a pomoci druhým. V nadnášení jejich životních břemen s nadějí, že i nám, bude-li zapotřebí, to oplatí zase jiní v tom koloběhu životních osudů a generací.

 

Děkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, České dominikánské provincii, UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Královské kanonii premonstrátů, Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, sestře Monice Weidenkopf z Mnichova, Ing. Janě Outratové, Ing. Ivanu Fojtíkovi, PhDr. Aleně Plessingerové, prof. Virginii Walterové a mnoha dalším individuálním dárcům  za podporu tohoto projektu.

Křížová cesta byla slavnostně otevřena a posvěcena 10. června 2013. Fotografie z této události si můžete prohlédnout zde http://domovsvkarlaboromejskeho.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_a_posveceni_krizove_cesty/