Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
pátek, 30 srpen 2013 13:58

Musica Tereziana 2013 - druhý ročník celonárodní dobročinné iniciativy Ivy Klusalové

Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích se stal pořadatelem druhého ročníku celonárodního dobročinného projektu Ivy Klusalové na pomoc potřebným s názvem Musica Tereziana 2013. Domov poskytuje zdravotní a sociální pobyty nemocným seniorům, o které pečuje v nepřetržitém provozu. Těžce nemocným nevyléčitelným pacientům zajišťuje i hospicovou péči. Navzdory nepříznivým finančním podmínkám se Domov snaží o zachování vysoké kvality poskytované péče s ohledem na individuální potřeby nemocných. V současné době je to úkol nelehký. Zdroje, na které se mohl Domov v minulosti spolehnout, pomalu vysychají. Proto by uvítal pomoc dárců, kterým není lhostejný osud starých a nemocných lidí.  

Pomoci může jakýkoliv příspěvek na sbírkový účet číslo 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pod symbolem Musica Tereziana nebo odeslání SMS zprávy ve tvaru DMS DOMOVREPY na číslo 87777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, z níž Domov obdrží 27 Kč.  Poskytovatelem DMS podpory je Fórum Dárců (více informací naleznete na www.darcovskasms.cz).

S obdarováním souvisí motto letošního ročníku Musica Tereziana:
"Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně, kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí.(Pavel Římanům 12,8).

Celá akce bude koncipována jako cyklus dvou koncertů, které se uskuteční v prostorách kostela sv. Rodiny, jenž je nedílnou součástí Domova.

Na prvním koncertě, který se uskuteční dne 6. 10. 2013  od 17.00 hod., vystoupí komorní soubor Pestré trio (Ondřej Kvita – housle, Lenka Strejčková – housle, Jan Pellant – viola) a zahraje skladby A. Dvořáka a W. A. Mozarta. Hlavním hostem večera bude Jan Matěj Rak s programem Střípky mistrů, v němž zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka a B. Smetany v úpravě pro sólovou akustickou kytaru.

Druhý koncert se uskuteční dne 20. 10. 2013 od 17.00 hod. Nese název Koncert pro soprán, trubku a varhany (soprán - Jana Koucká - Bínová, trubka - František Svejkovský, varhany - Vladimír Roubal) a zazní na něm mariánské a jiné duchovní písně.

Vstupné na koncerty činí 150 Kč pro dospělé, 100 Kč pro studenty a seniory.

Čestnou záštitu nad projektem převzali: předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, J. E. Kardinál Miloslav Vlk a Ing. Jan Fischer, CSc. Generálním partnerem je Městská část Praha 17.
Čestným garantem projektu se stal Hotel Polonia Mariánské Lázně. Mediálními partnery pak portál Místní kultura, Katolický týdeník, Řepská sedmnáctka a TV Noe.

Veškerý výtěžek bude využit na obstarání zdravotnického materiálu, zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

K 11. 9. 2013 bylo  na tento projekt celkem nasbíráno 168 000 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Stav prostředků budeme průběžně aktualizovat.

 

Aktuální stav účtu k 30. 9. 2013 je 178 000 Kč.

Aktuální stav účtu k 9. 10. 2013 je 181 200 Kč.

Aktuální stav účtu k 22. 10. 2013 je 185 900 Kč.

 

Konečný zůstatek účtu po odečtení nákladů na projekt činí 105 900 Kč.

 

Ke konci října 2013 byl tento projekt ukončen. Děkujeme všem, kteří na něj přispěli finančními dary a podpořili tím naši službu nemocným.

 

Televizní spot pro Domov natočila TV Noe.