Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁRCŮ
 
ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
- jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů
 
- byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.
 
- poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné
 
- mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů
 
- souhlas uděluji do 31. 12. 2030
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
- údaje o dárcích ukládáme do naší elektronické a listinné složky dárců Domova sv. Karla Boromejského pro účely vedení přesné evidence přijímaných darů a pro případnou možnost osobního či korespondenčního poděkování
 
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
- v lokalitě Domova sv. Karla Boromejského evidujeme titul, jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu, telefon, dar, datum darování a souhlas se zpracováním osobních údajů dárce
 
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
- do evidence dárců mohou nahlížet a údaje zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a vedení Domova sv. Karla Boromejského
Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.