Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
 •  
  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁRCŮ
 •  
  ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
  - jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů

  - byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.

  - poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné

  - mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů

  - souhlas uděluji do 31. 12. 2030
 •  
  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
  - údaje o dárcích ukládáme do naší elektronické a listinné složky dárců Domova sv. Karla Boromejského pro účely vedení přesné evidence přijímaných darů a pro případnou možnost osobního či korespondenčního poděkování

  ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
  - v lokalitě Domova sv. Karla Boromejského evidujeme titul, jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu, telefon, dar, datum darování a souhlas se zpracováním osobních údajů dárce

  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
  - do evidence dárců mohou nahlížet a údaje zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a vedení Domova sv. Karla Boromejského
 •  
  Vaše jméno:
   
  Vaše příjmení:
 •  
  Vaše emailová adresa:
 •  
   
 •  
  Pro potvrzení prosím napište slovo "souhlasím":
   
 •