Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
 •  
  SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM EMAILOVÉ KORESPONDENCE
 •  
  ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
  - jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zasíláním emailové pošty je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů

  - byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.

  - poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné

  - mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů a odvolání příjmu elektronické pošty

  - souhlas uděluji do 31. 12. 2030
 •  
  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
  - údaje o emailových kontaktech ukládáme do naší elektronické a listinné složky příjemců pozvánek a programů dobročinných a kulturních akcí Domova sv. Karla Boromejského pro účely vedení přesné evidence příjemců elektronických pozvánek na kulturní a dobročinné akce

  ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
  - v lokalitě Domova sv. Karla Boromejského evidujeme titul, jméno, příjmení, emailovou adresu a souhlas se zpracováním osobních údajů

  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
  - evidenci příjemců elektronické pošty mohou zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a vedení Domova sv. Karla Boromejského, kteří rozesílají elektronické pozvánky a kulturní programy Domova sv. Karla Boromejského
 •  
  Vaše jméno:
   
  Vaše příjmení:
 •  
  Vaše emailová adresa:
 •  
   
 •  
  Pro potvrzení prosím napište slovo "souhlasím":
   
 •