Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Sociální pracovnice/pracovník

Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích hledá sociální pracovnici (pracovníka) s příslušným VOŠ nebo VŠ vzděláním a praxí na částečný úvazek.
 
Vhodné pro maminky na MD či RD nebo důchodkyně. Kontakt pro zaslání životopisu a další informace: sestra Konsoláta Frýdecká, konsolata@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz

Online kontaktní formulář
  
ODESLÁNÍM TOHOTO WEBOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJI, ŽE:
- jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů 
- byl/a jsem poučen/a o účelu, rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod. 
- poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu je dobrovolné 
- mám právo na opravu nebo na výmaz svých osobních údajů 
- souhlas uděluji do 31. 12. 2030
  
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:
- údaje příchozích zpráv ukládáme do naší elektronické a listinné složky pro účely vedení přesné evidence zaslaných zpráv a pro případnou možnost osobní či korespondenční odpovědi.
 
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ:
- v lokalitě Domova sv. Karla Boromejského evidujeme titul, jméno, příjmení, emailovou adresu, znění zaslané zprávy. 
 
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
- do evidence příchozích zpráv mohou nahlížet a údaje zpracovávat pouze oprávnění pracovníci a vedení Domova sv. Karla Boromejského
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači