Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
Monika Straková

Monika Straková

čtvrtek, 23 květen 2019 07:39

Koncert sboru A(COR)D Motol

čtvrtek 20. 6.  od 16.00 hod.
pod vedením Josefa Popelky, na programu: klasická hudba, jazzové skladby a české lidové písně v úpravě pro více hlasů

refektář, vstupné dobrovolné

čtvrtek, 23 květen 2019 07:38

Flétna a klavír

pátek 21. 6.  od 17.00 hod.
letní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon

refektář, vstupné dobrovolné

čtvrtek, 23 květen 2019 07:35

Francouzské inspirace

neděle 23. 6.  od 15.30 hod.
účinkují: Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír), Daniela Oerterová - housle, na programu: J. Ibert, B. Martinů, Ph. Gaubert a G. Fauré - skladby pro flétnu, housle a klavír

refektář, vstupné dobrovolné

Pan Milan Houštecký napsal sbírku básní o lásce a vymyslel dobročinný projekt na podporu našeho Domova, který ho oslovil svou službou nemocným seniorům. Výtěžek z prodeje této básnické sbírky se rozhodl našemu Domovu věnovat.

Autor sám říká: "Je-li tato sbírka básní darem múzy Lásky, nechť je potom naprosto veškerý výnos z jejího prodeje následným darem dobročinným."

Více informací o projektu a možnosti zakoupení knihy naleznete na: http://basne-lasky.cz/

Děkujeme panu Houšteckému za podporu naší služby.

čtvrtek, 25 duben 2019 11:50

Koncert pro radost

čtvrtek 2. 5. od 16.00 hod.
účinkují: Ondra a Káťa Macourkovi, na programu: skladby pro klavír, flétnu a housle

refektář, vstupné dobrovolné


středa 8. 5. od 18.00 hod.
Hostivický pěvecký sbor pod vedením Hany Krejčové, na programu: E. Crocker, E. Grieg, D. S. Bortňanskij, L. Spevacek, M. Lowry a další

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné


čtvrtek 16. 5. od 15.30 hod.
vokální společenství CANTIO, na programu: česká a latinská středověká a renesanční hudba s doprovodem bubnu i a cappella

refektář, vstupné dobrovolné

čtvrtek, 25 duben 2019 11:46

Májový koncert Dua Dacapo

neděle 19. 5.  od 15.30 hod.
Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír, na programu: Franz Schubert, Philippe Gaubert, George Enescu, Josef Bohuslav Foerster a Antonín Dvořák

refektář, vstupné dobrovolné

čtvrtek, 23 květen 2019 07:57

Baroko moderním smyčcem

neděle 26. 5.  od 17.00 hod.
v podání houslistky Dany Kláskové, na programu: J. S. Bach: Partita d-moll, Sonáta g-moll a E. Ysaÿe

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

středa 29. 5. od 19.00 hod.
pod vedením Michala Macourka a Petra Jiříkovského, na programu: slavné muzikálové árie v podání Michaely Gemrotové, Pavla Vítka, Mariana Vojtka a Jakuba Hübnera.


Koncert se koná za přispění CMP Orchestra, z. s. a jeho prezidenta Michaela Prostějovského. Vstupné dobrovolné bude použito ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského a jeho pacientů.

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

Foto: Mgr. Lukáš Hyťha