Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 
Monika Straková

Monika Straková

Pomoc jako projev solidarity

Mnoho lidí mohlo zakusit vděčnost Domovu za kvalitní péči o jejich blízké jak v lůžkové části, tak v denním stacionáři.
Nemnoho lidí ví, že vzhledem ke klesající podpoře státních institucí a zvyšování cen vynakládáme stále větší úsilí k dofinancování provozu tak, abychom mohli zachovat vysokou úroveň, díky níž se Domov dlouhodobě těší dobré pověsti.
Obracíme se proto s opakovanými prosbami na nadace, firmy i individuální dárce.
Prosím, buďte i Vy tím, kdo se přidá k řetězu darů, které den za dnem umožňují mnoha nemocným, aby zakusili uzdravující úlevu a pocit bezpečí, že nejsou sami, že nám záleží na tom, aby se jim dostalo všeho, co ve svém stáří a nemoci potřebují.

Za každý Váš příspěvek, který můžete poslat
na náš účet č. 174-1950304504/0600 u MONETA Money Bank, Vám budeme vděční.

Nikdo z nás neví, kdy nám samotným bude zapotřebí pomocné ruky druhých,
ale životní zkušenost nám říká, že dobro (ale i jeho nedostatek) tvoří jednotlivé články řetězu, který pak nás samotné podrží nebo vytáhne, až to budeme potřebovat. To, co dobrého rozdáme, o co se podělíme, se nám zcela jistě jednou vrátí.

 

Dárcům děkujeme a všechny srdečně zveme na návštěvu Domova,
abyste na vlastní oči mohli vidět spokojené tváře pacientů, jimž se dostalo laskavé péče.

1. 9. -  24.9.

CESTA K DOMOVU – ZE TMY DO SVĚTLA,
prodloužení nevšední výstavy obrazů, tapisérií a maleb na hedvábí Drahomíry Brušové, k prohlédnutí každý den od 9.00 do 18.00 hod.,

refektář Domova,

vstup volný

pátek, 13 září 2013 07:55

Pocta Antonínu Dvořákovi

Neděle 8.9. od 15.30 hod. 

Pocta Antonínu Dvořákovi, zahajovací koncert podzimní sezóny v podání sólistky Státní opery Praha Daniely Radosa a jejích hostů, klavírní doprovod Jitka Nešverová,

refektář,

vstupné dobrovolné

Neděle 15. 9. od 16.00 hod.

Zahradní koncert - Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý,

zahrada Domova,

vstupné 150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři, rodinné vstupné 250 Kč, děti do 15 let zdarma.

Předprodej vstupenek ve vrátnici Domova. Připravili jsme občerstvení i zábavu pro děti.

Výtěžek ze vstupného bude použit na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří navzdory nepříznivému počasí přišli na koncert a přispěli tak na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

Středa 18.9. od 17.00 hod.

setkání podnikatelek z  TOP CENTRA PODNIKATELEK v klubu Domova s koncertem dětského sboru Rolnička Praha od 19.00 hod. v kostele sv. Rodiny,

vstup na pozvánky

čtvrtek, 29 srpen 2013 07:37

Slavné maličkosti

Neděle 22.9. od 17. 00 hod.

Slavné maličkosti,

úvodní  koncert z podzimní orchestrální řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka,

kostel sv. Rodiny,

vstupné dobrovolné

 

Koncert byl spojen s křtem nového CD, které bylo natočeno v prostorách kostela sv. Rodiny. Jeho kmotry se stali Bc. Jitka Synková - starostka MČ Praha 17 a Mgr. Eduard Klezla - ředitel Konzervatoře Jaroslava Ježka. Slovem provázel herec Jiří Schwarz. Mezi čestnými hosty jsme přivítali paní starostku MČ Praha 6 Ing. Marii Kousalíkovou.

čtvrtek, 29 srpen 2013 07:30

Písně z První republiky

Čtvrtek 26. 9. od 10.00 hod.

Písně z První republiky,

Honza Roušar a Gabriela Vermelho,

denní stacionář,

vstup volný

 

FOTOGRAFIE - JAN STRNAD
www.atelierkolin.cz

čtvrtek, 29 srpen 2013 07:22

Koncert pro hoboj a harfu

Neděle 29. 9. od 17.00 hod.

Koncert pro hoboj a harfu (David Prosek - hoboj, Lydie Härtelová – harfa), na programu: J. B. Loeillet, F. X. Thuri, C. Debussy, P. Eben a další

kostel sv. Rodiny

vstupné dobrovolné

Strana 55 z 55