Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Oslava vzkříšení – Resurrectionis celebratio

čtvrtek 16. 5. od 15.30 hod.
vokální společenství CANTIO, na programu: česká a latinská středověká a renesanční hudba s doprovodem bubnu i a cappella

refektář, vstupné dobrovolné