Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Velikonoční koncert

pondělí 22. 4. od 17.00 hod.
 v podání Břevnovského chrámového sboru pod vedením Adolfa Melichara, soprán - Petra Břicháčová, varhany -  Drahomíra Matznerová, na programu: duchovní hudba napříč staletími (J. S. Bach, W. A. Mozart, F. X. Brixi, CH. Gounod, C. Franck a A. Dvořák)

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

Foto: Mgr. Lukáš Hyťha