Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Vystoupení tanečního souboru MEDUNKA

čtvrtek 25. 4. od 15.30 hod.
na programu: historické tance a písně ze 16. a 17. stol. a lidové písničky o lásce za doprovodu kytary
Soubor působí za podpory Domu sociálních služeb Prahy 1.

refektář, vstupné dobrovolné