Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Jarní koncert Dua Dacapo

neděle 17. 3.  od 15.30 hod.
Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - klavír,  na programu skladby B. Marcella, G. F. Händela a L. van Beethovena

refektář, vstupné dobrovolné